preskoči na sadržaj

Osnovna škola Jelkovec

Login
e-Dnevnik

MICRO:BIT

Informatika

ADVENTSKI KALENDAR

Tražilica
Korisni linkovi

Stručni skupovi

 

VIJEĆE RODITELJA

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela. Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.  Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.  Članovi Vijeća roditelja između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

 

 • Predsjednik Vijeća roditelja – organizira i vodi sjednice, predlaže dnevni red sjednica, potpisuje dokumente vijeća, predstavlja vijeće u školi i izvan škole.
 • Zamjenik Predsjednika Vijeća roditelja – pomaže predsjedniku u njegovom radu i obavlja poslove predsjednika ukoliko je predsjednik spriječen da to uradi.

Pored dvije rukovodeće funkcije iz članova Vijeća roditelja bira se i osoba koja ima utjecaj na donošenje bitnih odluka u radu škole, a to je:

 • Predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru – na sjednicama Školskog odbora zastupe stavove Vijeća roditelja.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

 • daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada,  Učiteljskom vijeću odnosno ravnatelju.
 • raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
 • razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
 • predlaže svog predstavnika u Školski odbor
 • predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
 • daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih i kulturnih sadržaja škole
 • daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
 • daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći.

 

Redovite sjednice Vijeća roditelja održavaju se 3 puta u tijeku školske godine (npr. u rujnu, siječnju i svibnju) , a prema potrebi se  organiziraju dodatne sjednice.

 

DOKUMENTI

 • Poslovnik o radu vijeća roditelja
 • Etički kodeks roditelja
 • Statut Osnovne škole Jelkovec

 

SASTAV VIJEĆA RODITELJA U ŠK.GOD.2017./2018.

Predsjednik Vijeća roditelja: Stipe Jolić

Zamjenik predsjednika Vijeća roditelja: Latinka Marinić

 

Članovi Vijeća roditelja

Kliknuti na sliku!

 

 

 

Poziv
Ljiljana Studeni / datum: 14. 9. 2017. 16:45

Kliknuti na sliku radi uvećanja!


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju